Békés megye munkanélküliségi rátája az országos átlagnál magasabb, gazdasági helyzete az országosnál jóval kedvezőtlenebb, ami társadalmi problémákhoz vezet. Ilyen összetett társadalmi probléma a mélyszegénység, amely a munkanélküliségtől az alulképzettségig, vagy a képzetlenségig, a rossz szociális körülményektől a rossz egészségi állapotig sok mindent magába foglal.

Egy ilyen térségben a munkaerő-piaci helyzet megváltoztatása komplex beavatkozást igényel. A projekt keretében együttműködő partnerekkel azt a megoldást alkalmaztuk, hogy a duális képzés módszerével az egyes munkakörökben megkívánt szakmai tudást adjuk át a bevont célcsoporttagoknak. Továbbá az így létrejött képzési tapasztalatot egy újonnan létrehozott képzési klaszterben szeretnénk hosszú távon kamatoztatni.

A TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014-0004 kódszámmal ellátott projektben 7 partnerrel működtünk együtt. Alapítványunk konzorciumi vezetésével 2014. október 1. és 2015. november 30. között valósítottuk meg a „Békési Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a megye hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatása érdekében” című projektet. Konzorciumunkhoz csatlakozott: a Szent István Egyetem, a Békés Megyei Kormányhivatal, a Merian Foods Élelmiszeripari Kft., a TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft., a Körös-Maros Biofarm Kft., a Gyulahús Kft. és az Agro-Duál Kft.

Az együttműködő vállalkozások igényeihez igazítva a projekt keretében 15 képzést valósítottunk meg. A speciális igényeknek eleget téve a Szent István Egyetem kidolgozta a képzési anyagokat, amelyeknek az elméleti részét az egyetemi tanárok oktatták, míg a gyakorlati képzés a cégeknél zajlott.

A megvalósult duális képzések nyomán jött létre a Békés Megyei Képzési Klaszter, amely a későbbiekben szeretné bővíteni a képzési lehetőségeket a tagjai számára. A szervezet eredetileg hét taggal alakult meg, ma 16 tagszervezettel működik, és minden csatlakozni kívánót szívesen felvesz a tagjai sorába.

A projekt ideje alatt átfogó kutatás valósult meg a munkaerő-piaci igények feltárására Békés megyében. Az összegzett adatok alapján készítettük el a Békés Megyei Humánerőforrás Térképet, amely mind a munkáltatóknak, mind az álláskeresőknek hasznos információkkal szolgál. Az elkészült tanulmányok, az e-learning változatban használható három képzési anyag, valamint a humánerőforrás térkép a www.bekeskepzes.hu oldalon minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető.

A szakmai munka a projekt befejezésével nem áll meg. Békés megye humánerőforrásának fejlesztése minden társadalmilag felelősséget vállaló szervezet közös ügye. Ehhez a klaszter olyan, európai trendeket követő, előremutató irányt garantál, amely az egyik leghatékonyabb módszer lehet a munkaerő-piac fellendítéséhez. Várjuk minden tenni akaró szervezet jelentkezését.