A felzárkóztató projektek tapasztalatai, a partnerként együttműködő szakemberek, a térségi ágazati intézmények igényei meggyőzték alapítványunk kuratóriumát arról, hogy fontos ugyan az egy-egy területre koncentrált fejlesztőprogramokat generálni és megvalósítani, de a térség egészére nézve ezek kevésnek bizonyulnak. Mérlegelve az igényeket és a lehetőségeket szervezetünk úgy döntött, hogy a projekttapasztalatokra – és a térségi szakemberekre, valamint partnerekre – építve egy komplex humánerőforrás fejlesztési projektet tervez meg közösen a Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulás szakembereivel, és megvalósítására pályázik.

A hosszadalmas előkészítés után 2014. december 1-jével indíthattuk el a TÁMOP-6.1.5-13-2014-0002 „Kulcs egy jobb élethez!” – Békés megye komplex emberi erőforrás-felzárkóztatási programjának kifejlesztése Dél-Békésben elnevezésű kistérségi modell programot közösen a kistérségi társulással. A projekt megvalósítására a tervekhez képest rövidebb időnk maradt, hiszen az uniós ciklus lezárása miatt eredetileg 2015. november 30-án be kellett volna fejezzük a programot, majd a Támogató szervezettel folytatott tárgyalások okán december 31-ig kaptunk lehetőséget a szakmai munka megvalósítására. A szoros ütemtervet csak a helyi szakemberek elkötelezettségével, a partnerek rugalmasságával és a célcsoport együttműködésével tudtuk tartani, s így lehetett hiánytalanul megvalósítani a terveket.

A projekt területi szintű fejlesztéseinek hátterében összetett problémák állnak, melyeket célzottan kívántunk orvosolni. A mezőkovácsházai kistérség a komplex programmal fejlesztendő 33 kistérség közé tartozik. A kistérség települései Mezőkovácsháza kivételével külön-külön is hátrányos helyzetű településnek számítanak. Jelentős probléma az elvándorlás, melynek mértéke Békés megyében az utóbbi években kiemelkedően magas volt, nagymértékben meghaladta az országos átlagot.
A lakosság egészségi állapota mind a magyar, mind az európai országok tekintetében igen kedvezőtlen. A halálozási arányszámok alapján a kistérségben a legmagasabb a halandóság mind a férfiak, mind a nők körében, ezekért elsősorban a szív- és érrendszeri-, daganatos-, légző-, valamint emésztőrendszeri-, és mozgásszervi megbetegedések felelősek.
A kistérség öregedési mutatója megfelel a megyei átlagnak, de meghaladja a regionális és országos átlagot.

A projekt célja volt a közösség egészségének, életminőségének fejlesztése, egy folyamat, melynek révén az emberek képesek javítani saját egészségi állapotukat. Az elérni kívánt eredmények között kitűztük az emberek egészségi állapotában életkortól, társadalmi osztálytól függően jelenleg fennálló különbségek csökkentését, s hogy mindenki számára lehetővé tegyük a számára elérhető legjobb egészségi állapot elérését. A projekt ennek érdekében az egészséget támogató környezetet igyekezett létrehozni, tájékoztattunk a betegségek megelőzési módjairól és életmódváltásra ösztönöztük a résztvevőket, elősegítettük a személyes és társas készségek fejlesztését információközléssel, egészségneveléssel, készségfejlesztéssel.

A következő 5 programláb segített minket céljaink elérésében:
1. Online egészségfelmérő rendszer
2. E-learning tananyagok, képzések
3. Iskola- és óvodapedagógiai továbbképzések
4. Helyi programok, tanácsadások, szűrések, rendezvények
5. Szemléletformáló kommunikációs kampány

A programelemek megvalósítása során az adott célterületen összességében 20.716 főt értünk el.

Az események megvalósítása során bevontuk a kistérségi településeken a pedagógusokat, az oktatási intézmények tanulóit, munkavállalókat és munkahelyi közösségeket, családokat és helyi csoportokat, valamint a közintézmények alkalmazottait is. Számos településen külön figyelmet fordítottunk a kismamákra és anyukákra, valamint szűrési lehetőséget biztosítottunk a női lakosság számára, a vizsgálatokat elismert szülész-nőgyógyász szakorvos végezte. A megvalósítás során szakemberek által irányított képzéseket, tanácsadásokat és egészségügyi szűréseket tettünk elérhetővé Dél-Békésben. A személyes találkozásokon túlmenően, lehetőség volt interaktív, online tanácsadás igénybevételre is. A kérdésekre szakemberek válaszoltak. Szintén alkalom nyílt az érdeklődők számára az online állapotfelmérő rendszer használatára, mely keretében komplett egészségtervet kaphattak. A személyes találkozások és az ingyenesen használható online felület a lakosság széles körét vonzotta a projektprogramokra.
Az események, a képzések és tanácsadások célja a hatékony egészségnevelés volt, a teljes értékű életért, mely területi alapú megközelítéssel, a kistérség speciális adottságaihoz és igényeihez igazodó eszközökkel, ugyanakkor komplex módon valósult meg. Mindez egy hosszú távú célkitűzés első lépése volt, mellyel kapcsolatban a kistérség településein kedvező fogadtatást tapasztaltunk.

A projektidőszakban és azt követően a településekről számos visszajelzés érkezett a programokon, képzéseken, tanácsadásokon és szűréseken résztvevőktől. Elmondták, az egészséges életmóddal, addiktív betegségek megelőzésével, a lelki egészséggel, illetve a tudatos életvezetéssel kapcsolatban is hasznos ismeretekkel és információkkal gazdagodtak, melyeket a mindennapi életükbe adaptálhatnak. Kiemelték, hogy olyan módszerekkel, jó tanácsokkal gazdagodtak, melyeket a jövőben hatékonyan tudnak alkalmazni, tovább adni szűkebb és tágabb környezetükben élőknek, ezzel is elősegítve a térségi, megyei fejlesztést.

A projektben szerzett tapasztalatokat és jó gyakorlatokat más területeken is lehetőségünk volt megosztani. Hiszen alapítványunk felkérést kapott arra, hogy további három, megyei szintű komplex humánerőforrás felzárkóztatási projektben közreműködjön. Így ez a program képezte az alapját a Békés, a Baranya és a Somogy megyei projekteknek is.

A projekt zárásával az alapítványunk által kiemelten kezelt felzárkóztató munka nem fejeződött be. Szakembereink, önkénteseink és partnereink elkötelezettségének köszönhetően egyik-másik tevékenység folytatására lehetőségünk van. Ezekről bővebben a projekt-honlapon olvashatnak: www.aktivdelbekes.hu

A projekt során szerzett tapasztalatok, a szakemberek által jelzett igények, valamint a bevont célcsoporttagok jelzései alapján megállapítottuk, hogy az elindított folyamat jelentős lépés volt a megoldás irányába, ugyanakkor a résztvevők szempontjából a teljes szemléletváltáshoz, az öngondoskodás megvalósításához hosszabb időn át tartó szakmai segítségre van szükség. Tehát arra törekszünk, hogy lehetőséget kapjunk a már elkezdett munka folytatásához.