Az alapítványunk célja

Elsődleges célunk a dél-békési mezőgazdasági termelők érdekeinek képviselete, termelési tevékenységének elősegítése. A termelési tevékenységben a környezet-, természet- és állatvédelem érvényre juttatásának előmozdítása.

Alapítványunk a meghatározott célok elérése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:
– szakmai tanácsadás,
– tanfolyamok, összejövetelek, ankétok szervezése,
– piackutatás és marketing,
– pályázati lehetőségek felkutatása, megismertetése,
– szakmai kapcsolatok létrehozásának és ápolásának előmozdítása,
– korszerű mezőgazdasági termelési technológiák megismertetése és népszerűsítése,
– adományok, felajánlások gyűjtése.

 

Továbbá alapítványunk az egészséges életmód segítését célzó közhasznú tevékenységet folytat a 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13.§ (1) bek. 4. pontjában megjelölt az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások önkormányzati közfeladathoz kapcsolódóan Pusztaottlaka Községi Önkormányzatával 2014. április 30-án kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján. Ennek keretében:
– egészségügyi tanácsadást, felvilágosító előadásokat tart,
– szűrő- és egészséges életmódot ösztönző szabadidős programokat szervez és támogat.

 

Alapítványunk tevékenysége során szerzett kedvező tapasztalatait pl.: hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásában való részvétel, közérdekű önkéntes tevékenység közösség építő ereje stb.) átadja az ország más részein lévő hátrányos helyzetű térségek fejlesztése érdekében.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység keretében a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a társulási tanács megbízásából ellenőrzési feladatokat lát el. Ezzel segíti a hátrányos helyzetű csoportok mezőgazdasági termelővé válását, a dél-békési mezőgazdasági termelők kiváló minőségű árujának helyi fogyasztókhoz való eljuttatását.

 

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány

5800 Mezőkovácsháza, Hársfa utca 262/13. HRSZ.

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány számlaszáma:

10918001-00000081-29530006

 

A kuratórium elnöke: Nagy Nóra

 

Kapcsolat: info@dbmtka.com

Név: (szükséges)

E-mail cím: (szükséges)

Az üzenet tárgya:

Üzenet: